AL
Shërbimet
Intereuropa ju ofron klientëve të saj një gamë të plotë të shërbimeve të logjistikës: transport rrugor, hekurudhor, ajror, detar dhe transport ekspres, shërbime doganore, kalimin e kufijve dhe ndërmarrjen e plotë të funksioneve logjistike.

NE KRYEJMË TË GJITHA LLOJET E TRANSPORTIT - NGA AI TOKSOR, DETAR DHE AJROR.