AL
Transporti rrugorë
Intereuropa ka një traditë 70-vjeçare në transportin rrugor. Tashmë që nga fillimi, parimi themelor i biznesit tonë është zbatimi i shërbimeve të nevojshme për klientët tanë.

Shpejtësia dhe besueshmëria e transportit, në veçanti fleksibilitetin tonë për nevojat e mallrave dhe konsumatorët paraqesin parimet kryesore të Intereuropa në organizimin e rrugës ndërkombëtare dhe transportin e kombinuar. Ne i kushtojmë vëmendje të veçantë sigurisë dhe ekologjisë në komunikacionin rrugor.

Ne plotsojmë nevojat e klientëve tanë me një flotë prej 200 automjeteve dhe me ndihmën e transportuesit të zgjedhur me kujdes sipas kontratës, duke poseduar mbi 2000 automjete që plotësojnë standardet e cilësisë së lartë të Intereuropa d.d. Kjo na mundëson që të jemi të pranishëm në të gjitha qendrat e mëdha industriale në Evropë në baza ditore dhe në këtë mënyrë të sigurojmë një lidhje të besueshme për rajonin tonë më të gjerë me të gjithë Evropën, Lindjen e Mesme dhe vendet e ish-Bashkimit Sovjetik. Duke bërë këtë, ne mund të llogarisim mbështetjen e vet rrjetit tonë në vendet ku ne jemi të pranishëm dhe të partnerëve të njohur të huaj në Evropë.

Të gjitha makinat tona janë të pajisura me teknologjinë më të fundit të telekomunikacionit, duke bërë të mundur monitorimin e vendndodhjes dhe statusit të dërgesave në çdo moment.

Përveç mallrave të zakonshëm (mallrave në paleta, etj), ne gjithashtu organizojmë transportin për:
  • dërgesat e vogla (shpërndarje ekspres derë më derë),
  • mallrave të rëndë,
  • mallrave të rrezikshëm,
  • kontejnerët
  • automjete,
  • ngarkesa të tjera që kërkojnë mjete të veçanta të transportit,
  • mallrat që kërkojnë regjime të veçanta të temperaturës,
  • ngarkesa me dimensione të jashtëzakonshme.
Në të njëjtën kohë, ne gjithashtu sigurojmë të gjitha shërbimet ndihmëse të nevojshme për zbatimin optimal të transportit (transbordimit, magazinimin, shërbimeve spedicionere mallrave, përcjelljen, doganor, sigurim shtesë të ngarkesave të mallrave, etj).

SHIH GJITHASHTU

LOKACIONET

NA KONTAKTONI