AL
Transmetimet portuale dhe shërbimi doganor
Me zyrat tona portuale dhe përmes një rrjeti të gjerë të partnerëve, ne sigurojmë transmetimin e mallrave nga porti dhe shërbimet doganore në të gjitha kontinentet e botës.

Ne ju ofrojmë klientëve tanë një gamë të gjerë shërbimesh:
 

 • peshimin e dërgesave dhe kontejnerëve në përputhje me Konventën SOLAS,
 • nënshkrimin e kontejnerëve,
 • etiketimin e kontejnerëve për mallra të rrezikshme,
 • import dhe eksport doganor,
 • dërgimin e ngarkesave në regjimin e kalimit tranzit doganor në destinacionin e vet përfundimtar,
 • sigurimin e dërgesave detare,
 • delegimin e punëve për në port,
 • Prania jonë në inspektime fito dhe ngarkesave të tjera në port,
 • lëshimin e certifikatave të kërkuara,
 • transportimin e ngarkesave nëpërmjet depovo tona,
 • organizimi i dërgimit të transportit toksor,
 • Këshilla për zbatimin optimal të gjithë zinxhirit të furnizimit.

SHIH GJITHASHTU

LOKACIONET

NA KONTAKTONI