AL
Transporti tokësor
Intereuropa ofron të gjitha llojet e transportit tokësor, nga dërgesat e vogla në ngarkesa të plota. Transport kryhet me rrugor, hekurudhor dhe me anë të transportit intermodal.

Intereuropa është një partner kompetent, duke bërë të mundur mallrat tuaj për të arritur të gjitha tregjet, afër dhe larg, me një nivel të lartë të frekuencave dhe efikasitet maksimal. Në këtë mënyrë, ne ofrojmë të gjitha zgjidhjet logjistike shoqëruese, të tilla si doganat dhe këshilla mbi procedurat doganore, transbordimin dhe aktivitete të tjera të magazinimit, monitorimin e dërgesave të gjithë të gjithë itinerarit të transportit dhe të gjitha shërbimet e tjera logjistike.

Shtatëdhjetë vjet përvojë në tregjet e brendshme dhe ndërkombëtare, vetë infrastruktura jonë në rajone është të jemi të pranishëm në rrjetin tonë dhe të njohim partner që të na mundësojë për të zbatuar urdhrat e klientëve tanë  shpejtë, me efikasitet dhe profesionalisht. 

Fokusi ynë është në klientët tanë dhe plotësimin e nevojave të tyre - për 70 vjet tani!

SHIH GJITHASHTU