AL
Transporti ajror
Intereuropa siguron shpërndarjen e shpejtë të dërgesave ajrore me kohë të ndjeshme nëpër të gjitha kontinentet e botës. Ne kemi një rrjet të fortë dhe të partnerë për transportin ajror. Ky rrjet na mundëson që të marrim përsipër apo të ofrojmë dërgesat e mallrave ajrore në të gjitha kontinentet e botës.

Në bashkëpunim me transportuesit e zgjedhur me kujdes të avionëve, ne ju ofrojmë klientëve tanë një shumëllojshmëri të shërbimeve të cilat janë të përshtatura për funksionimin e zinxhirit të furnizimit dhe pritjet e industrisë. Ne e kemi zyra në aeroportet në Lubjanë, Zagreb, Beograd, Sarajevë, Podgoricë, Shkup, Prishtinë dhe Tiranë, të cilat janë çertifikuara nga IATA. Ne mbulojmë aeroportet e tjera në të gjithë botën nëpërmjet rrjetit tonë të gjerë të partneritetit.

Ne organizojmë importim dhe eksportim të transportit ajror për dërgesat ajrore konvencionale. Duke bërë kështu, ne mund të organizojmë shërbimin e fluturimit "shërbim urgjent" të shpejtë, i projektuar për dërgesë të shpejtë ose shërbime ekonomikisht të pranueshme "Shërbimi Ekonomik", ku kosto-efikasiteti i procesit të transportit e përballon, dhe ku  ngarkesa mund të udhëtoj për një periudhë më të gjatë ose për disa ditë.

Rrjeti i partnerëve tanë siguron marrjen e dërgesave në ambientet e dërguesit dhe të ofrimit të tyre tek i adresuari, me gjurmueshmërinëe  përshtatshme të dërgesave.

Me zyrat tona të transportit ajror dhe përmes një rrjeti të gjerë të partnerëve, ne ofrojmë shërbime shpedicioni ajror dhe doganor në të gjitha kontinentet në botë. Ne gjithashtu sigurojmë që mallrat tuaja gjatë transportit ajror të jenë në kushte të favorshme. 

NE OFROJMË KLIENTËVE TANË VARGUN E MËPOSHTME TË SHËRBIMEVE :

  • kontrollet e nevojshme për ngarkesën dhe lëshimin e certifikatave,
  • peshimin dhe etiketimin e dërgesave,
  • importin dhe eksportin doganor,
  • dërgesën e mallrave në kuadër të regjimit të tranzitit doganor,
  • sigurimin e ngarkesave ajrore,
  • delegimin e punëve për aeroportet dhe transportuesit ajror,
  • transportimin e mallrave nëpërmjet depove tona,
  • organizimin e dërgesave toksore dhe ajrore të marrësit derë më derë,
  • Këshilla në lidhje me zbatimin optimal të të gjithë zinxhirit të furnizimit,
  • Përfundimi i kontratave për dhënien me qira të avionëve.

LEJONI QË MALLRAT TUAJA TË FLUTUROJNË ME NE! NE DO TË KUJDESEMI PËR SIGURINË DHE SHPËRNDARJEN NË KOHË.

LOKACIONET

NA KONTAKTONI