AL
Agjencia e anijeve

Intereuropa kryen edhe shërbimet e agjencisë të përfaqësimit detar të anije-pronarëve.

Në Shqipëri ne sigurojmë shërbime të agjencisë së transportit detar në portin e Durrësit të tilla si:
  • tregu dhe rrjedha e trafikut kërkimor,
  • marketingu dhe përfundimi i hapësirës në anije dhe organizimin e shërbimeve të transportit në konteiner vizues dhe operacionet konvencionale,
  • Përfundimi i ngarkesave në masë dhe anijeve dhe në kohë të qirasë (chartering),
  • pritjen dhe dërgimin e anijeve dhe mallrave,
  • organizimin e njoftimeve të veçanta të anijeve,
  • menaxhimin e pajisjeve të shpediterëve dhe mbikëqyrjen e shërbimeve në depo,
  • shërbime ndërmjetëse në lidhje me furnizimin me karburant, yndyrat dhe prokurime të tjera të anijeve,
  • përfaqësimi i anije-pronarëve dhe mjeshtrave të anijeve.

Intereuropa me degët e veta detare ofron shërbime të përfaqësimit të Agjencive për anije-pronarët edhe në portet e Kroacisë (Rijeka, Split dhe Plocës), Mali i Zi (Bar) dhe Shqipëri (Durrës).

NE KEMI VITE PËRVOJË NË PËRFAQËSIMIN E ANIJE-PRONARËVE NGA INDUSTRI TË NDRYSHME.

SHIH GJITHASHTU

LOKACIONET

NA KONTAKTONI