AL
TRANSPORTI GRUPAZH
Për qëllime të transportit Grupazh, Intereuropa ka ngritur një rrjet të linjave të rregullta me të gjitha vendet evropiane. Transporti Grupazh është një formë e transportit të përshtatshëm për dërgesa të vogla, të cilat nuk e zënë të gjithë hapësirën e mjetit të transportit.
Dërgimin e parë të ngarkesave Grupazh Intereuropa e ka organizuar 45 vjet më parë. Dërgesë e parë me eksport Grupazh daton në vitin 1972. Ne kemi akumuluar një përvojë të çmuar që nga ajo kohë, dhe jemi bërë një ofrues kryesor i shërbimeve të transportit Grupazh në vend dhe në rajon. Është themeluar një rrjet për rrugët e rregullta të importit dhe eksportit Grupazh në të gjitha vendet e Evropës me qëllim të transportimit të dërgesave Grupazh. Me ndihmën e vet rrjetit tonë në vendet ku ne jemi të pranishëm, dhe me ndihmën e partnerëve të njohur të huaj, kemi mundësuar shpërndarje të besueshme të dërgesave të vogla derë më derë.

Ne mundesojmë:

  • Shërbime Grupazh të transportit nga / për të gjitha vendet evropiane.
  • Ne garantojmë shpërndarjen dhe mbledhjen e ngarkesave brenda 12 apo 24 orëve nëpërmjet rrjetit tonë prej terminaleve doganore në të gjitha qendrat kryesore ekonomike në Slloveni.
  • Mbështetja e duhur profesionale në dërgimin e dërgesave doganore, dërgesat e ADR dhe të dërgesave të të gjitha llojeve të përshtatshme për transportin Grupazh.
  • Kontrolli i ngarkesave përgjatë gjithë itinerarit të transportit.
  • Sigurim i favorshëm mallrash për ngarkesë.
  • Shërbim i plotë ndihmës (doganor, magazinim, etj)

SHIH GJITHASHTU

LOKACIONET

NA KONTAKTONI