AL
RO-RO
Intereuropa ka përvojë të gjerë në zbatimin e RO-RO dhe shërbime traget nëpërmjet porteve të Adriatikut. Përvoja jonë e pasur dhe lidhje të mira me transportuesit na mundëson ofrimin e shërbimeve të mira dhe kosto eficente.
Ne ofrojmë transportin e mallrave të mëdha dhe të pjesshme, makineri, pajisje dhe automjete të specializuara ushtarake dhe pajisjeve me RO-RO dhe shërbime traget nga deti Adriatik. Ne zbatojmë RO-RO transport për të gjitha portet kryesore në Mesdhe. Me automjetet tona dhe të dhënë me qira për mallra, ne organizojmë transportin e eksportit, importit dhe kalimin tranzittë  mallrave (ngarkesë të plotë kontejnerëve dhe pak ngarkesë në kontejnerë) derë më derë.

Ne garantojmë praninë e përhershme të ekspertëve tanë për ngarkimin dhe shkarkimin e ngarkesave të veçantë në porte. Kjo vlen edhe për trajtimin e substancave të rrezikshme, sidomos nga grupi IMO 1.

SHIH GJITHASHTU

LOKACIONET

NA KONTAKTONI